Анастасія Карнаух
Справедливість і благо є закон законів

Про мене

Карнаух Анастасія 18 років Студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Майбутня юристка у сфері міжнародних відносин!

Політична програма

Конституція України зазначає: "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".

Очевидним є те, що будь-які реформи, будь-які зміни мають бути зорієнтовані перш за все на благополуччя особистості і суспільства загалом!

1. Зменшення державного апарату

Насамперед - зменшення кількості депутатів Верховної Ради України задля оптимізації процесу прийняття рішень, економії коштів, підвищення відповідальності перед населенням. 

2. Активні дії в напрямку Євроінтеграції

Євроінтеграційний процес - це підвищення рівня життя населення, реалізація потенціалу особистості, всебічна підтримка малого бізнесу та багато іншого.

3. Активна боротьба проти гомофобії

Протидія фізичним і моральним утискам осіб з іншою сексуальною орієнтацією. Громадянське суспільство має всебічно сприяти забезпеченню прав ЛҐБТ спільноти.

 

Все це лише деякі аспекти кампанії лібералізації держави, задля прогресивного розвитку суспільства!

 

 

Анастасія Карнаух
Політичні погляди:Жовтий
Дата реєстрації:31.10.2018
Соціальні мережі: