Давид Тишков
Маєш можливості - дій!

Про мене

Вітаю! Я студент другого курсу юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету, є членом студентської ради юридичного факультету. Займаюсь науковою діяльністю в університеті. Маю активну життєву позицію, є харизматичним, відповідальним, комунікабельним, стресостійким та організованим молодим чоловіком. Як на мене, взаєморозуміння та взаємодопомога є одними із основоположних засад побудови та розвитку сталої демократичної держави.

Політична програма

1. Економічна політика:​​​​​

 • стимулювання розвитку галузей, які визначають науково-технічний прогрес та конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Зокрема, це галузі сільського господарства;
 • сталий розвиток малого та середнього бізнесів;
 • встановлення і підтримання паритетного курсу національної валюти щодо іноземних валют;
 • дотримання принципу соціальної справедливості при оподаткуванні доходів громадян 

2. Національна політика:

 • збереження історично сформованої цілісності України;
 • забезпечення права громадянина визначати свою національну приналежність без будь-якого примусу

3. Соціальна політика:

 • забезпечення достойного рівня пенсій тим громдянам, які мають великий стаж роботи;
 • надання відповідної допомоги переселенцям з Донбасу та АРК;
 • легалізація трудових відносин;
 • соціальний захист малозабезпечених верств населення, які потребують допомоги держави;
 • введення курсу правової освіти щодо боротьби з корупцією серед вищих навчальних закладів 

4. Демографічна політика:

 • матеріальна підтримка молодих сімей ( житло, кредит, пільги тощо);
 • політика планування сім'ї;
 • збільшення показника народжуваності;
 • охорона і збереження здоров'я дітей і новонароджених

​​​​​​​5. Культурна політика:

 • відродження і розвиток національної культури та культурної спадщини національних меншин;
 • сприяння розвитку науки та мистецтва;
 • забезпечення розвитку культурної діяльності в селах та селищах;
 • інтенсивне створення закладів культури різних напрямів недержавної форми

6. Аграрна політика:

 • розвиток та застосування найновіших досягнень науки і техніки;
 • створення максимально сприятливого природного середовища для розвитку сільського господарства;
 • сприяння експорту сільськогосподарської продукції на світовий ринок;
 • розвиток сільськогосподарських кооперацій

7. Екологічна політика:

 • контроль видобутку корисних копалин (зокрема бурштину);
 • запобігання забрудненню Чорного й Азовського морів, річок, водосховищ;
 • підвищення якості питної води;
 • створення екологічно безпечних видів транспорту;
 • розвиток альтернативної енергетики (сонячної, повітряної, водної тощо)

8. Військова політика:

 • зміцнення обороноздатності держави;
 • надання соціального захисту військовослужбовцям ООС;

9. Зовнішня політика:

 • зміцнення міжнародного авторитету держави;
 • залучення іноземних інвестицій для розвитку науково-технічного потенціалу держави;
 • збільшення програм обміну студентів між вітчизняними та іноземними університетами;
 • підвищити вимоги експорту продукції задля сильної конкурентоспроможності на світовому ринку
Давид Тишков
Політичні погляди:Лівий
Дата реєстрації:03.11.2018
Соціальні мережі: