Володимир Чумак
Наша мета – Сильна,Демократична, Європейська Україна! Захист студентської спільноти та підтримка молодих науковців

Про мене

Я є автором понад 120 наукових та навчально-методичних праць. Я організовав проведення та виступив членом організаційного комітету науково-практичних конференцій – 3, «круглих столів» – 21. Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Молодий правник року 2016» (Міністерство юстиції України ). Лауреат премії за ІІ місце у Конкурсі ім. Святого Володимира у номінації правнича освіта і наука щорічного конкурсу ім. Святого Володимира на краще науково-правниче видання в Україні. Переможець конкурсу «Кращій науковець Харківського національного університету внутрішніх справ» у номінації «Молодий науковець» (м. Харків, 17 травня 2018 р.). Мої наукові праці відзначенні в наукових конкурсах: – ІІ місце у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в навчальних закладах та наукових установах МВС у номінації «довідкові видання» отримав довідник молодого вченого «Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів» (автори: Литвинов О.М., Байлов А.В., Чумак В.В.); – ІІІ місце у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в навчальних закладах та наукових установах МВС у номінації «підручники» отримав підручник «Міграційне право України» (автори: Гусаров С.М., Комзюк А.Т., Салманова О.Ю., В.В. Чумак та ін. за загальною редакцією доктора юридичних наук, член-кореспондента НАПрН України Гусарова С.М.); Мною підготовлено понад 20 переможців регіональних всеукраїнських, міжнародних конкурсів: Я є заступником голови наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих учених ХНУВС; членом Союзу юристів України; членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

Політична програма

Збільшення кількості молоді, яка бере активну участь у науковому житті та бере активну участь у процесі формуванні молодіжної політики з метою посилення на загальнодержавному та локальному рівні механізм взаємодії державних та молодіжних громадських інституцій, формувань щодо соціального становлення молоді та підтримку молодих вчених.

Підвищення кваліфікації молодіжних лідерів та фахівців молодіжної галузі в умовах децентралізації задля підвищення ефективності розробки та реалізації обґрунтованої молодіжної політики на локальному та регіональному рівнях. Підвищення конкурентоспроможності молодих вчених як на загальнонаціональному так і на міжнародному рівнях з метою популяризації наукової діяльності та мотивування молодих вчених.

Необхідно, щоб держава в особі її уповноважених органів швидко реагувала на сучасні виклики та потреби молодих вчених, щоб був налагоджений принцип взаємної співпраці держави та молодих вчених в умовах європейської інтеграції.

Володимир Чумак
Політичні погляди:Жовтий
Дата реєстрації:05.11.2018
Соціальні мережі: