Дмитро Філоненко
Держава - це ми!

Про мене

Студент другого курсу історичного факультету Київського Національного Університету імені Траса Шевченка, вивчаю історію Східної та Центральної Європи. Член освітнього департаменту Студентського Парламенту Історичного Факультету. Колишній лектор-волонтер ГО "ВМГО Студентське Братсво". Учасник проектів: "Державотворець", в рамках якого пройшов тижневе стажування в Міністерстві Молоді та Спорту України(Відділ національно-патріотичного виховання молоді), "Log in To Life" - польсько-український молодіжний обмін, організований Українсько-польською радою з обміну молоддю, "Training on Ideology and Political Theory for Youth Activists" - тренінг з ідеологій та політичних теорій для молодіжних активістів.

Політична програма

1. Реформа освіти.

Якісна освіта - майбутнє держави. Я підтримую реформування освіти, що має відбуватись шляхом докорінних змін, починаючи з закладів дошкільної освіти і закінчуючи вузами. Я наполягаю на введенні більшої кількості інтерактивних програм та курсів під час навчання, що дозволять легше засвоювати знання під час навчання, та зробити їх більше наближеними до вимог сучасного ринку праці в державі. Я пропоную запровадити широку підтримку закладам неформальної освіти. Високий розвиток цих галузей освіти забезпечить формування ціннісних орієнтирів та цілого ряду корисних навичок в кожному українцю та зробить його конкурентноспроможним на ринку праці.

2. Електронна демократія України.

Інновації в управлінні державою. Я виступаю за впровадження електронної демократії в Україні, оскільки це забезпечить вільний доступ громадян до здійснення державного та місцевого управління шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій, що буде сприяти становленню громадянського суспільства, ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства та державних інституцій та безпосереднього залучення громадян до управління державою.

3. Приватизація державних підприємств.

Лише стратегічні підприємства державі. Я виступаю за приватизацію усіх державних підприємств, сфера діяльності яких не стосується стратегічної(природних ресурсів, енергетики, палива та ін.)

4. Легалізація легких наркотиків.

Стан справ в державі залежить від нашої готовності впроваджувати зміни. Питання легалізації легких наркотиків досить гостро постало в нашому суспільстві і досить довго розглядається на законодавчому рівні, що аж ніяк не йде на користь нашої держави, оскільки нелегальна наркоторгівля продовжує існувати. До цього прибуткового процесу широко залучені не лише представники криміналітету а й правоохоронних органів, що заробляють на цьому, натомість коли держава зазнає колосальних збитків. Я пропоную, в цьому випадку, поступову декриміналізацію легких наркотиків, що виведе їх з нелегального ринку, дасть змогу державі контролювати потоки нарко-речовин в Україні та зменшить корупційні ризики під час реалізації цих речовин.

5. Право на вогнепальну зброю.

Зброя - особиста безпека громадянина, а отже й держави. Я підтримую часткову легалізацію вогнепальної зброї, що базується на дозволі(ліцензія) виключного носіння та використання задля самооборони вогнепальної зброї. Даний дозвіл може бути наданий лише людям, що пройшли службу у військово-силових структурах строком не менше 2 років та не мають жодних психічних чи фізичних протипоказань для носіння та використання задля самооборони короткоствольної вогнепальної зброї.

Дмитро Філоненко
Політичні погляди:Лівий
Дата реєстрації:05.11.2018
Соціальні мережі: