Ольга Формода
Можливо все. На неможливе просто потрібно більше часу.

Про мене

Студентка Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова, ДонНУ ім. Василя Стуса. Громадська діяльність – невід’ємна складова мого студентського життя. Ще зі шкільних років я чітко усвідомила, що буду активісткою, а згодом і членом громадської організації свого міста. Мною керує бажання змінювати життя громади на краще і бути хоча б маленьким гвинтиком у цьому складному механізмі – генераторі змін. Джон Кеннеді говорив: «Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.» Важко не погодитись із його словами, адже саме прагнення жити краще спонукає людей брати на себе відповідальність і діяти задля досягнення мети.

Політична програма

1. Державна підтримка малого та середнього бізнесу  -  невід'ємна складовою перспективної держави. 

2. Створення привабливих умов для інвесторів, особливо у сфері сільського туризму та агробізнесі.

3. Реформа освіти.

 Реформування освіти має відбуватись  поступово, починаючи з закладів дошкільної освіти і закінчуючи ВНЗ.  Необхіно введення більшої кількості інтерактивних та практичного спрямування програм під час навчання, що полегшить засвоєння знаннь, отримання корисних навичок  та зробити їх більше наближеними до вимог сучасного ринку праці.

Запозичення міжнародного досвіду щодо створення грантових програм для молодих науковців.

Cприяння розвитку і поширенню неформальної освіти для формування громадянського суспільства.

Налагодження зв'язків із закордонними університетами та заохочення учнів старших класів, вчителів, студентів, викладачів до обмінів в рамках академічної мобільності.

4. Електронна демократія в Україні.

Полягає у  забезпеченні вільного доступу громадян до здійснення державного та місцевого управління шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій, що також сприятиме становленню громадянського суспільства, ефективній взаємодії інститутів громадянського суспільства та державних інституцій, та безпосереднього залучення громадян до управління державою.

5. Приватизація державних підприємств.

Забезпечити державною підтримкою національного виробника при виході на міжнародний товарний та фінансовий ринок, щоб бути конкурентоспроможним.

6. Легалізація легких наркотиків.

 Питання легалізації легких наркотиків досить гостро постало в нашому суспільстві і досить довго розглядається на законодавчому рівні, що аж ніяк не йде нам на користь, оскільки існує нелегальна торгівля наркотиками. Необхідна поетапна легалізація легких наркотикичних речовин для застосування лише з медичною цілюю, що виведе їх з нелегального ринку та дасть змогу державі контролювати потоки наркотиків в Україні, що зменшить корупційні ризики під час їх  реалізації в аптеках за рецептом лікаря.

7. Право на вогнепальну зброю.

Зброя - особиста безпека громадянина, а отже й держави. Підтримую часткову легалізацію вогнепальної зброї, що базується на дозволі (ліцензія) виключного носіння та використання у разі самооборони. Даний дозвіл може бути наданий лише людям, що пройшли службу у війcькових структурах строком не менше 2 років та не мають жодних психічних чи фізичних протипоказів.

Україна - найбагатша країна Європи. Природні ресурси і людський потенціал  свідчить про те, що ми можемо бути успішними! Все в наших руках :)

Ольга Формода
Політичні погляди:Лівий
Дата реєстрації:07.11.2018
Соціальні мережі: