Вікторія Омельяненко
"З успішною державою в майбутнє!"

Про мене

Я цілеспрямована, з критичним мисленням громадська активістка, якій не байдуже майбутнє своєї країни. Тому я хочу донести та буду відстоювати свої погляди та бачення успішної політичної стратегії із можливостями вирішення наявних проблем, що стоять перед правлінням України на сучасному етапі. Лише дослухаючись до кожної думки, аналізуючи, та об'єднуючи сили небайдужих людей, зміни зможуть стати реальністю. Я за співпрацю, інноваційні ідеї та реформи, які будуть неодмінно втілені у життя лише на благо громадян.

Політична програма

Держава- основний механізм, що забезпечує існування суспільства. Прогрес її громадян залежить від ефективного розвитку та законодавства. Тому основною ціллю моєї політичної програми є розробка  новго політичногок курсу  держави, впровадження нових стратегій та концепцій, які можуть бути застосовані у врегуюванні таких питань як : легалізація зброї в Україна, політика взаємодії держави із економомічним сектором, впровадження інновацій у всі сфери суспільства, сучасна прогресивна інноваційна політика та реформування освіти. При цьому важливо, щоб саме у середовищі, де панує верховенство права, реалізувався потенціал кожного громадянина. 

Тако не менш важливо створення суспільства рівних можливостей, в якому громадяни вивільнені з-під державного пресу і самі формують прості та справедливі правила гри. Саме тому головним завданням має стати баланс між регуюванням та держави та вільним волевиявленням супільних акторів.  Громадяни повинні мати  гарантовано вільний доступ до інформації, можливість об’єднуватися в громадські організації та справедливе судочинство.

Для цьому я пропоную:

- Створення фонду для фінансування інноваціних проектів,  зокрема у напрямку e-governance , адже це те, що сприяє прозорості діяльності влади та поліпшує взаємодію уряду із громадянами. Громадяни повинні знати, як і на що витрачаються кошти державного та місцевого бюджетів.

- Розробка політики, що регулюватиме діяльність іноземних компаній у сфері інновцій та IT, адже ця проблема блокує інвестиці у розвиток інноваційного розвитку.

- зменшення контролю та перегляд політики щодо  надмірного податкового пресу та регуляторного втручання у розвиток малого та середнього бізнесу, що є двигуном економічного розвитку держави. Для цього потрібно спростити  систему оподаткування, яке буде поєднуватись із рівномірним розподілом податкового навантаження між усіма категоріями платників.

- Подолання ґендерних стереотипів у суспільстві за допомогою освітніх заходів

- відмова від легалізації легких наркотиків та права на зброю. Суспільство не готове поки сприйняти такі нововведення, враховуючи політичний стан держав за умов війни та зростаючого націоналізму, конфліктів із національними меншинами. 

- Одним із основних завдань є реформація освіти із  посиленою увагою на інноваційні технології та методи неформального навчання. Я виступатиму за скорочення кількості ВНЗ на території України, адже їх велика кількість не стає результатом підвищення якості освіти.  Поряд з тим потрібно заоохчення молоді вступати на технічні спеціальності, як і вищі навчальні заклади так і  заклдаи освіти із нижчим рівнем акридитації. Освітня система має будуватися на практичному застосуванні знань, а не лише на їх теоретичному освоєнні. Пропоную розширення співпраці із закордонними університетами та залучення  якомога більшої кількості студентів до міжнародних обмінів 

 

Вікторія Омельяненко
Політичні погляди:Лівий
Дата реєстрації:11.11.2018
Соціальні мережі: