Вадим Остапчук
Порядок в голові - порядок в державі

Про мене

> 21 рік > живу в Рівному > навчаюся на магістратурі в НУВГП > займаюся науковою діяльністю > входжу до Української асоціації студентів > член галузевої експертної ради 15 НАЗЯВО > активний учасник студентського самоврядування > вважаю, що доброчесність та логіка врятують світ

Політична програма

Політичну програму вважаю за доцільне навести у вигляді коротких думок загального характеру стосовно питань, котрі буде піднято на заході:

Політика щодо грального бізнесу. Гральний бізнес повинен бути легалізований і стати одним із джерел наповнення державного бюджету. Політика стосовно суб'єктів грального бізнесу повинна бути аналогічною політиці стосовно суб'єктів підприємницької діяльності.

Політика у сфері енергетичної безпеки. Розробка комплексу заходів з розвитку енергетичної безпеки повинна здійснюватися фахівцями відповідного напрямку за рахунок всебічної підтримки держави. Політичний апарат повинен визначити стратегічні цілі цієї політики, створити політику відбору фахівців, що здатні досягнути цих цілей, та розробити систему по забезпеченню останніх необхідними ресурсами з подальшим визначенням успішності тих чи інших розробок.
В цілому, запорукою енергетичної безпеки України є використання власних родовищ енергоресурсів та впровадження нових світових практик по розвитку альтернативної енергетики.

Реформа строкової військової служби. З огляду на незадовільний стан матеріального забезпечення військових частин строкової служби та малу користь для призовників від проходження цієї служби доречним є впровадження контрактної армії. В подальшому, після комплексного покращення стану армії та порядку проходження служби можливим є повернення до призовної армії. Головним питанням тоді буде: як не допустити тих ж самих помилок?

Переоцінка екологічної політики.При розробці політики контролю за екологічним станом важливо комплексно дивитися на ситуацію і не допустити, щоб заходи із захисту навколишнього середовища загубили промисловість.
Боротьба з небезпечними викидами виробництв вимагає значних коштів, а в деяких випадках - розробки якісно нових технологій. Це ж стосується й питання переробки сміття.
Варто перейняти досвід провідних країн та переглянути існуючі стандарти, що стосуються екологічного аспекту. Для відповідності новим стандартам необхідно змінювати старі технології на нові, що вимагатиме фінансування проектів по розробці останніх.

Правовий статус окупованих територій.Моя позиція як громадянина України є незмінною - країна повинна бути цілісною та єдиною.

Легалізація медичного канабісу.Медичний канабіс повинен бути легалізований. Як і більшість засобів, що використовуються в медичних цілях, він має властивості, котрі є корисними і можуть бути використані для покращення/ полегшення життя деяких людей. Головне - вміти правильно їх використовувати.

Оце-то води налив. Але розписувати конкретно/детально сенсу не бачу.

Вадим Остапчук
Політичні погляди:Жовтий
Дата реєстрації:08.01.2020
Соціальні мережі: