Олександра Карапуз
Зміни у країні починаються з її громадян

Про мене

Студентка 2 курсу політології Львівський національний університет імені Івана Франка та активна громадська діячка.

Політична програма

Я прагну сформувати нову якість та ефективність громадянського життя, об‘єднати громадян заради досягнення якісних соціально-політичних змін, побудувати державу загального добробуту та блага для кожного. Особливу роль надається реформі освіти та збільшення ваги держави у забезпеченні гарантій соціального врегулювання.  

Освіта

Основа мета реформи освіти полягає у підвищенні рівня політичної культури громадян, коли люди добре розуміють головні ідеї й принципи демократії, здатні самостійно діяти для захисту власних прав та інтересів.

Політична освіта  має сприяти:

Розвитку критичного мислення у громадян, задля можливості формування розвиненого громадянського суспільства 

формуванню звички до діалогу, як сутнісної складової демократичної політичної культури;

укоріненню цінностей відкритого й справедливого суспільства, поважання принципів і правил суспільного життя;

підвищенню політичної відповідальності громадських і державних діячів.

Завдання політичної освіти обумовлюються загальними вимогами до організації політико-освітнього процесу, формування політичної культури в демократичному суспільстві:
• політична освіта має стосуватися всіх верств населення, в тому числі, пересічних громадян, політичних діячів, державних службовців, бути спрямованою на всі покоління громадян, охоплювати учнів, батьків, вчителів. 

• уся освітня система має відповідати духу, потребам і цілям демократичного суспільства і бути зорієнтованою на формування активної, автономної, незалежної особистості;
• в усіх її проявах політична освіта має бути спрямована на підвищення громадянської компетентності й відповідальності особи, сприяти прийняттю людьми фундаментальних цінностей і принципів демократії.

 1. Я пропоную доступну та незалежну освіту для кожного українця. Ні дохід, ні походження, ні соціальний статус не можуть бути вирішальними під час виховання політично-свідомого школяра чи студента. 

2. Я виступаю за нову культуру викладання та навчання, в основі якої буде лежати принцип самостійно організувати свою роботу та приймати незалежні рішення. Це включає в себе демократичну складову навчання, коли кожен можу обрати собі предмет який співзвучний із вподобаннями і здібностями.

3. Введення в навчальну програму предмету Політична освіта. На меті якого стоятиме завдання пояснити індивіду принципи демократії, функціонування політичної системи країни, наповнення індивіда знаннями про державу і принципи її роботи.

4. Створення якісних підручників. 

5. Інвестиція в дослідницькі наукові центри.

6. Реформа інфструктури освіти. Створення сприятливого середовища для навчання, що стосуватиметься оновлення освітнього простору в школах. Надання інноваційності шкільному процесу. За рахунок залучення спонсорських та меценатських коштів, зокрема від представників місцевих еліт.

Економіка 

Я пропоную запровадити змішану економіку, у якій держава відіграє важливу роль у спрямуванні інвестиційної діяльності приватних підприємств за допомогою так званої промислової політики та у регулюванні бізнесу відповідно до національних інтересів. Особлива увага тут відводиться середнім та дрібним підприємствам, якісне вдосконалення яких допоможе Україні збільшити державний бюджет, а оскільки це і є метою, я пропоную:

1.запровадження державної системи охорони здоров'я,які пропонують безкоштовну і однакову медичну допомогу всім громадянам за рахунок великих податків приватним підприємцям.

2)покращити контроль фіскальних служб

3)залучити інвестиції іноземців:

1.гарантуємо недоторканість власності

2.мінімізуємо ризики рейдерства

3.спрощення реєстрації

4)забезпечення прозорого вирішення конфліктів

Оскільки проблемою є тотальна криміналізація деяких галузей, робота відбувається в тіні, а можновладці покривають це за винагороду, я пропоную також:

4)Легалізацію казино, що дозволить збільшити бюджет від трьох (3) до п'яти (5) мільярдів гривень на рік.

5)Легалізацію бурштинового ринку. 

Україна могла б експортувати ювелірні вироби з бурштину, що дало б змогу збільшити робочі місця та покращити інфраструктуру. Можливий прибуток становить від одного (1) до двох (2) мільярдів гривень на рік.

6)Дотації задля запобігання бідності населення.

Медицина

Людиноцентричність є тим компасом, що веде через невизначеність та складність у галузі охорони здоров’я, що є найскладнішою системою у всіх країнах світу. Якщо не буде орієнтації на людину, будуть марними усі інші заходи.

1.Безкоштовна медична освіта. Держава має забезпечити право кожного індивіда на доступні медичні послуги. Людське життя компасом яким має керуватися держава.

2. Проведення переатестації медичних працівників.

3. Можливість пересадки органів після смерті людини за згодою її родичів.

4. Легалізація медичного канабісу.

5. Переведення медичної документації у електронний вигляд. Створення електронної бази пацієнтів

Зовнішня політика

Стратегію інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Автономної республіки Крим.

Збройна агресія Російської Федерації проти України, наслідком якої стала тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, окремих територій Донецької та Луганської області з боку Російської Федерації у лютому 2014 року, унеможливлює або ускладнює використання різних каналів комунікації. Внаслідок цього, а також у зв’язку із доведеним фактом агресії Російської Федерації відбулася дезінтеграція спільного інформаційного та смислового простору України та її тимчасово окупованої території. Пропаганда Російської Федерації як держави-агресора через засоби масової інформації, яка почалася задовго до тимчасової окупації територій, обмеження доступу до тимчасово окупованої території незалежних журналістів та міжнародних моніторингових місій формують в Україні та у світі необ’єктивне бачення подій, передумов тимчасової окупації та умов життя на тимчасово окупованій території.  Задля врегулювання конфлікту та повернення територій. 

Я підтримую Стратегію інформаційної реінтеграції Автономної республіки Крим, Донецької та Луганської областей, розроблену міністерством інформаційної політики як перший етап у вирішенні комплексного питання щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Мета Стратегії – інформаційна реінтеграція Криму, Донецької та Луганської областей, створення передумов для відновлення територіальної цілісності України та сприяння захисту прав людини на окупованій території за допомогою інформаційних інструментів.Стратегію спрямовано на три великі цільові аудиторії: мешканці окупованого півострова, мешканці решти України та закордонні аудиторії.

Задля забезпечення можливості здійснення Стратегії я пропонуємо залучити експертів з інформаційної політики щодо перегляду та розробки комплексу конкретних кроків та дій щодо здійснення інформаційної політики на цих територіях в рамках визначеного терміну.

В рамках цією стратегії я пропонуємо першочергово: 

Створити робочу групу з питань тимчасово окупованих територій;

Розширення зони наземного ефірного мовлення українських телерадіокомпаній з територій, прилеглих до тимчасово окупованих; 

Створення системи виробництва і поширення спеціалізованого контенту для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях ( адаптація цього контенту до особливостей та потреб населення);

Забезпечення можливості отримання інформації особами з порушеннями зору і слуху у доступній формі;

Проведення системної роботи з переселенцями як з важливим каналом комунікації з громадянами України, які проживають на окупованих територіях 

 

Олександра Карапуз
Політичні погляди:Лівий
Дата реєстрації:10.01.2020