Катерина Анікіна
Роблю те, що можу, з тим що маю, там де знаходжусь.

Про мене

Я студентка-політологиня п'ятого року навчання Національного університету "Острозька академія". Пишаюсь тим, що мій науково-професійний напрям визначає мої орієнтири у житті. Вважаю, що радикально діяти потрібно теж помірковано. Знання, якими мене нагородила моя спеціалізація ставлять будь-кого перед вибором: забути і примиритися з тим, що нічого в Україні та у світі не змінити; або знаходити нові і нові інструменти, вдосконалювати ті, які ми вже маємо і змінювати дійсність навколо нас. Я обираю другий шлях і завжди закликаю інших йти ним.

Політична програма

В Україні є низка питань, щодо яких немає визначеної державної позиції.

Тим не менш, їх вирішення може відкрити шлях до структурних змін, які вплинуть на конфігурацію всієї політичної системи.

Мораторій на продаж сільскогосподарських земель

Я вважаю, що мораторій потрібно скасувати. Однак, це питання видається складним не лише з правової точки зору, а й тому що стався великий розлом у суспільстві - на тих, хто за ринок землі і на тих, хто проти. Відкрити ринок землі це не означає автоматично продати землю за копійки, рідну землю. Це означає раціонально використовувати біологічні ресурси України на благо для суспільства та економіки. Тим не менш, я водночас вважаю, що необхідно врегулювати ( у разі скасування мораторію) питання придбання чи продажу землі іноземними громадянами. Якщо німець купить в українця землю це не означає, що ця земля більше не є територією України. Це має бути як договір про довгострокову оренду між державою та іноземним громадянином. На цій території діятимуть закони України і у разі порушень повинне діяти врегулювання у судовому порядку. 

Політика у сфері енергетичної безпеки

На теперішній час існують наступні загрози енергетичній безпеці держави: спотворення ринкових механізмів в енергетичному секторі; недостатній рівень диверсифікації джерел постачання енергоносіїв і технологій; монополізація енергетичних галузей російським капіталом; надмірна залежність від зовнішніх ринків; криміналізація та корумпованість енергетичної сфери; її висока «тінізація»; недієва політика енергоефективності та енергозабезпечення; висока зношеність основних фондів об’єктів критичної енергетичної інфраструктури та недостатній рівень їхнього фізичного захисту. Необхідні кроки для покращення становища:

- переобладнная ТЕС відповідно до сучасних екологічних вимог;

- врегулювати правове поле так, щоб став можливим видобуток на виснажених і малих родовищах, нових і низькодебітних свердловинах, родовищах зі складними умовами розробки;

- працювати над впровадженням альтернативних джерел енергії, що в свою чергу дозволить бути незалежними від традиційних джерел енергії.

На жаль, енергетична безпека не обмежується екологією, енергетична безпека - є частиною концепції національної безпеки України, а тому є багатогранною сферою з великою кількістю зацікавлених акторів.

Реформа строквої військової служби

Вважаю, що військова служба має бути обов'язковою для осіб з 20 років, якщо немає чинників, які визначають особу непридатною. Армія у країні має бути сильною. Тим не менш, вважаю за потрібне обирати час проходження служби самостійно. Принцип військової служби повинен базуватися на бажанні зрілої людини навчитися захищати свою землю та життя на ній. Використати швейцарський досвід та адаптувати його в український простір. У Швейцарії є два основних приниципи, що робить швейцарську армію однією з найсильніших у світі та здатною провести мобілізацію за дві доби : це принцип вибору - коли проходити військову службу - стандартна система – відслужити 18-21 тиждень у віці 20 років, а потім – по 3 тижні перепідготовки щорічно, альтернативна: проходження служби «одним строком» – 43 тижні підряд, у віці приблизно 20 років. Та другий принцип - зброя видається на руки та зберігається вдома у громадянина до 51-річного віку. Останнє не є гарною ідеєю, особиливо після початку війни, коли велика кількість нелегальної зброї опинилася в обігу та часом потрапляє у не ті руки. 

Переоцінка екологічної політики.

Екологічна політика не починається та не обмежується сортуванням сміття. Екологічна політика - має бути направлена, перш за все,на захист біологічних ресурсів України : земельні ресурси, водні ресурси та повітряні ресурси. 

Що стосується повітря:

- технічні вимоги до кількості та якості викидів у атмосферу озону та пилу, відходів від використання лаків та фарб;

Водні ресурси: 

- відновлення та реформування структури ЖКГ,

- удосконалення системи державного моніторингу вод, зокрема в частині регламенту обміну інформацією між суб’єктами моніторингу;

- впровадження новітніх очисних споруд.

Земельні ресурси

Сьогодні в Україні збільшуються обсяги накопичення відходів, кількість полігонів і звалищ для їх захоронення, погіршується санітарний стан населених пунктів.

- створення та нормативне закріплення переліку відходів;

- розроблення нормативно-правового акта щодо класифікації місць (об’єктів) розміщення відходів;

- розроблення нормативно-правового акта щодо публічних реєстрів суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.

Правовий статус окупованих територій

Окуповані території України безальтеранативно належать до території України і є такими ж адміністративно-територіальними одиницями як і всі інші, з такими ж законами та правами. 

Легалізація медичного канабісу

Можлива та необхідна лише за умови якісного контролю з боку держави, впровадження механізмів притягнення до відповідальності за порушення виготовлення та розповсюдження, що в свою чергу вимагає прийняття певного кола законів, В умовах корупції на різних рівнях, незакінченної медичної реформи - питання легалізації медичного канабісу не принесе у разі схвалення очікуваних добрих результатів, однак може значно поглибити вже існуючі проблеми з питань охорони здоров'я громадян України.

Катерина Анікіна
Політичні погляди:Жовтий
Дата реєстрації:13.01.2020
Соціальні мережі: