Анастасія Педан
Не було ще такої держави, яку би не творила Людина

Політична програма

- Захист людського життя і гідності як найбільшої цінності

- оптимальне співвідношення делегованих державі прав та свобод і уможливлення їх дотримання

- акцент на інтелектуальний і творчий розвиток особистості

- справедливість, заснована на рівності прав

- використання перевірених часом моделей та умотивоване внесення інноваційних змін

- презумпція доброї природи людини

- повага до наявних інституцій з можливістю їх гнучкого переосмислення

- створення умов мінімальної соціальної, економічної та політичної ексклюзії

Анастасія Педан
Політичні погляди:Жовтий
Дата реєстрації:07.02.2020
Соціальні мережі: