Юрій Пінчук
У головному – єдність, у другорядному – свобода, у всьому – добра воля і добрі діла...

Про мене

Намагаюся жити так, як заповідали мудреці... У того, хто безсоромно вимовляє слова, з трудом виконуються справи. Конфуцій

Політична програма

У своєму резюме я навмисно не стану викладати запропоновану програму, натомість подаю стратегію, у рамках якої вдасться вибудувати збалансовану систему управління у форматі нового товариства, про яке мріяли великі і світлі уми минулого, а саме:

1.Соціальна справедливість та повага до людської гідності. Соціальна економіка повинна гарантувати достойні життєві умови для всіх, протистояти дискримінації за расовим, релігійним, статевим чи віковим, соціальним чи національно-етнічним принципом та гарантувати підтримку всім меншинам.

2. Субсидіарність та верховенство права:жодна людина не є вища закону ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення закону, ніхто не може бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому законом, азаконодержавні повноваження на тому чи іншому рівні (адміністративному, політичному, громадському) мають бути таким чином розподілені, щоб вони були найкраще реалізовані, ставлячи головною, вищою метою громадянське благополуччя.

3. Демократизм ісвобода: оптимальні планомірні і злагоджені ринкові важелі управління, правова держава з конституційними гарантіями порядку, де вільна конкуренція протиставляється монополізму олігархів, а панібратство (непотизм) і корупція витісняється професіоналізмом та чесним конкурсним відбором.

4. Інноваційність та екологізм. Екологічна безпека і поступальний інноваційний розвиток є тими факторами, які здатні зробити Україну-Русь найрозвинутішою у світі, сприяти полегшенню життя українців, гарантувати прогресивне майбутнє і відчуття впевненості у завтрашньому дні.

5. Традиціоналізм. Полягає в ідеї єдності україно-руської нації як історичної та культурної спільноти з акцентом на її моральному, духовному оновленні, відродженні працивілізації та цінностей спільноти, які занепали, зокрема християнських.

6.Християнський принцип організації суспільного життя і гуманізм:людська гідність походить від Бога, і ніхто не здатен відняти її.

7. Комунітаризм.Соціальний порядок, у якому індивідів поєднують спільні цінності, які сприяють розвитку суспільних звязків, і впровадження системи вільних грошей – основа сталого і прогресивного розвитку України і становлення політичної нації із хрестоподібним механізмом здійснення влади – субсидіарністю по горизонталі і централізмом по вертикалі.

8. Електронна демократія:запровадження повного електронного голосування та електронного урядування, яке доповнюється, у межах місцевого самоврядування, виборчими комітетами, які беруть участь у розробці законів для розвитку держави через синтезуючу систему з використанням ШI, який відправляє найкращі пропозиції на вищий або регіональний рівні.

9. Глобалізм та месіанізм. Руська держава розглядається як Україна-Русь, а згодом і Євро-Руська Федерація –регіональна, а з часом світова наддержава (разом ізПанамериканським Союзом та Азійським).Саме вище зазначені держави як рушійні цивілізаційні конгломерати мають встановити стабільність, порядок і мир у всьому світі, допомогти це зробити економічно слабшим і знедоленим країнам на засадах нової еквітацистської світопарадигми, духовно переформатувати людство.

10. Встановлення Царства Еквітархії на принципах еквітацизму.Перебудова всієї системи за принципом Квітки Життя або гексаграми, де основою влади є народна воля, воля боголюдини, яка є нескінченним джерелом Любові та Творчості, серафітом Нового Віку. Розподіл соціальних функцій, ролей, матеріальних і інтелектуальних благ відповідно до морально-ціннісних і духовно-інтелектуальних якостей людини, гарантованих сприяти усуненню усіх форм несправедливості на будь-яких рівнях суспільного і особистого життя за обєктивним критерієм, виробленим на основі усіх найбільших досягнень людства у науковій, технологічній та духовних сферах зі створенням гнучкої суспільної ієрархії, де кожен займатиме своє місце, уготоване для реалізації божественного призначення кожного індивіда, його духовної природи, творчого потенціалу (принцип або ідеологія еквітацизму від латинського“equitas” –справедливість).

Моя місія –побудова сильної, єдиної і неподільної України-Русі, конкурентно спроможної держави світу, економічно і технологічно розвиненого світового центру, що просуває інтереси українців на всіх рівнях; побудова єдиного євразійського простору вільних народів в рамках розширеної концепції Соборності, де Русь виступає як ядро духовного відродження людства та останні нащадки аріїв та атлантів.  

Держава, яка є прикладом для наслідування іншими, – Швейцарія Східної Європи та Небесний Єрусалим, Священний Едем та Ковчег людства, країна, яка мирно і дружньо співіснує з усіма братніми народами, що її оточують. Саме вона покликана встановити тисячолітнє Царство Бога на планеті.

Мої цінності –братерство, гуманізм, християнська взаємопоміч, відкритість, прозорість, громадянськість, інноваційність, креативність, справедливість, чесність, високодуховність.

 

Юрій Пінчук
Політичні погляди:Лівий
Дата реєстрації:08.02.2020
Соціальні мережі: