Дарина Посполітак
Добробут особистості - прогрес держави!

About me

Мені 17 років. Навчаюся в НаУКМА на факультеті правничих наук, проте своє майбутнє життя і кар'єру збираюся пов'язати з політикою. Я вважаю себе свідомою громадянкою України: беру участь у заходах, котрі покликані висловити волю народу, шукаю шляхи вирішення наявних проблем, котрі хочу втілити у життя. Учасниця руху жінок-лідерів за рівність статей в офіційному середовищі. Входжу до студентських організацій, що займаються політичною діяльністю всередині вишу, а також до тих, котрі розвивають корисні для політика навички, відвідую конференції. Цікавлюся новинами політичного життя. Вважаю себе толерантною людиною: здатна з повагою ставитися до думок, що суперечать моїм, конструктивного діалогу. Умію доводити власну думку, при цьому можу прийняти іншу позицію, якщо вона надасть достатні, а головне логічні аргументи. Маю бажання долучитися до розвитку держави, адже впевнена, що українці заслуговують кращого життя, аніж є на даний момент. Прагну до нових знайомств, обміну ідеями, котрі вже давно плекаю й отримання реального політичного досвіду.

Political program

Моя політична програма передбачає декілька кроків та ставить на меті конкретні завдання.

Розгляд питань та рішень, винесених на слухання є грунтовним, продуманим та об'єктивним, тобто таким, якому надається велике значення. Основною метою є пошук та захист позиції, яка є кориснішою для українського громадянина та держави в цілому.

1) Постанова про легалізацію легких наркотиків не повинна бути прийнята. Будь-які наркотичні засоби завдають шкоди людині та провокують деградацію особистості, що у свою чергу спричинює поступову деградацію держави. Попри те, що це відкрило б державі певну частину нині тіньового сектору економіки, легалізація наркотичних засобів призведе до скорочення населення, сростання злочинності (у стані наркотичного сп'яніння), зниження працездатності населення, збільшення кількості неблагополучних сімей та багатьох інших негативних наслідків. Натомість варто розширити коло можливостей для громадян, що дозволило б їм жити без потреби у наркотиках, а наркозалежним забезпечити належну допомогу для виходу із залежності, адже тільки вільний та свідомий громадянин здатен побудувати незалежну державу.

2) Має бути надане право на вогнепальну зброю для населення, що однак не повинно впливати на покарання за використання цієї зброї при скоєнні злочину. При цьому необхідне створення системи контролю за цією зброєю та спеціальна процедура отримання. Вогнепальна зброя, якщо вона буде наявна в більшості населення допоможе зменшити кількість злочинів, адже пістолет перестане бути засобом для шантажу беззбройної людини. У поєднанні із заходами безпеки та відповідальності за скоєне злодіяння, легалізація зброї матиме позитивні наслідки. Захищений громадянин будує захищену державу.

3) Постанову про приватизацію державних підприємств має бути ухвалено. Такий крок сприятиме розвитку ринкових відносин в Україні. Наявна нині монополія державних підприємств, котрі не забезпечують ані достатнього рівня якості товарів та послуг, ані не мають високого рівня довіри серед населення, повинна бути якщо не усунута повністю, то значно звужена та обмежена лише тими підприємствами, приватизація яких призведе до неспроможності держави виконувати свої функції. Розвиток вільного бізнесу, хоч і не є абсолютно стабільним, дозволить економічно активній частині населення поліпшити власне фінансове становище, а відповідно і становище держави: її престиж, рейтинг та привабливість для інвесторів. Багатий громадянин - багата держава.

4) Ухвалення рішення про реформу освіти. Очевидно, що система освіти в Україні давно застаріла: вона не задовольняє ані потреб викладачів, ані потреб учнів та студентів. Державна освіта не надає достатніх знань у перспективних галузях, які є вкрай необхідними для сучасної людини, при цьому використовуючи традиційні підходи до викладання. У системі освіти необхідні докорінні зміни, орієнтація на Європейські навчальні заклади, котрі використовують ефективні засоби навчання, не є консервативними, а готують молоду людину до життя в суспільстві. Необхідна якнайшвидша модернізація освіти, упровадження новітніх технологій та методик подання інформації, розширення можливостей для учнів/студентів, адже розвинений громадянин - розвинена держава.

5) Електронна демократія України повинна розвиватися. Сучасний світ побудований на технологіях і тому максимальна кількість населення має бути обізнана в цій сфері. Практично всі галузі суспільного життя вже так чи інакше механізовані, громадяни постійно мають справу з електротехнологіями. Це допомагає економити час та простір. У разі прийняття електронної демократії в Україні та ознайомлення з нею усіх верств населення кожен громадянин зможе долучитися до управління державою, швидко та адресовано висловити свої побажання та ідеї щодо покращень у своєму регіоні або державі загалом. Стане можливим об'єктивне оцінювання добробуту та настроїв у державі за допомогою онлайн голосувань. На час виборів не потрібно буде залучати значних фінансових, людських та матеріальних ресурсів. Це буде значним кроком у майбутне, адже сучасний громадянин - сучасна держава.

 

Video appeal

Дарина Посполітак
Political views:Libertarian
Registration date:29.10.2018
Social networks: