Анна Кузьменко

About me

Вітаю! Мене звуть Анна, я навчаюсь на третьому курсі Юридичного факультету Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, а також проходжу стажування в одній із юридичних компаній. У 2015 році мала досвід проживання в США, в Техасі, де ходила до high school. Саме в той час почала цікавитися американським парламентаризмом і політикою в цілому.

Political program

Головною метою моєї політичної программи є створення потужної держави.

Ключовими сферами для реформування є: медицина, освіта, регулювання вільного носіння зброї, підвищення правової свідомості громадян.

Окремо за сферами:

Медицина:

-створення більш доступної медицини, оскільки не всі громадяни мають можливість нею скористатися (через брак кваліфікованих мед працівників);

Освіта:

-підвищити рівень освіти, оскільки є прогресуюче спадання рівня знань громадян;

Регулювання вільного носіння зброї:

-забезпечити право на носіння зброї, але включити у процедуру отримання зброї обов'язкову консультацію психіатра

Підвищення правової свідомості громадян:

-проведення безкоштовних лекцій з основ громадянства і права для усіх бажаючих;

Методи: залучення іноземних експертів, реформа законодавства, проведення зустрічей з населенням.

 

Анна Кузьменко
Political views:Libertarian
Registration date:11.11.2018
Social networks: