Петро Женжеруха
Вивести корупційний токсин та жити в здоровій та конкурентноздатній Україні!

About me

Особистість, що шукає себе. Від практики в держустанові до роботи в медіа-холдингу, я знаходжусь в постійному пошуку. Моя ціль знайти своє призначення. Я знаю, знайду його саме в Україні. Тому, хочу використати всю свою наснагу, знання та вміння, щоб жити в сильній та конкурентноздатній Україні.

Political program

В Україні багато проблем, але здолай одну головну і всі інші вирішаться за принципом "доміно". На мою думку, ця головна проблема - корупція. Кожну проблему потрібно вирішувати із середини. Тому моя  програма буде базуватись на наступних засадах та цілях:

  • Створення спеціального органу контролю над потенційною корупційною діяльністю (Аналог Комітету Нолана в Великобританії)
  • Ліквідація зайвих адміністративних бар'єрів для розвитку економіки
  • Підвищення уваги до громадської думки в резонансних соціальних питаннях  
  • Концентрація уваги на наукомістких галузях і надання їм всебічної підтримки
  • Підтримка сільського господарства та більш ефективне використання наявних природних ресурсів
  • Зменшення  чисельності державного апарату та всіх державних установ (прокуратура, суди тощо)
  • Підтримка малого та середнього бізнесу шляхом надання їм "податкових канікул"

В кожній сфері суспільного та політичного життя зміни повинні відбуватись за принципом "знизу-вверх". Без глибинної зміни світогляду працівників найнижчих ланок освітньої, юридичної, правової та інших сфер є неможливим процес докорінних та більш глобальних змін в Україні.

Петро Женжеруха
Political views:Libertarian
Registration date:16.11.2018
Social networks: