Маріан Горенко
Мета виправдовує засоби

About me

Привіт, зараз трошки про мене: Мене звати Маріан, мені 20. Я родом з прекрасного стародавнього міста Чернівці. Студент інженер-електрик (напрямок - відновлювальні джерела живлення) 4-го курсу ЧНУ імені Юрія Федьковича; Заступник голови студпарламенту Інституту ФКТН; Володію 5-ма мовами; І просто активний громадянин свого міста)

Political program

Політика у сфері енергетичної безпеки

На рахунок енергетичної безпеки, в мене є деякі пропозиції вдосконалення проблем  енергетичної безпеки України. Ця проблема виникла в Україні, як і вінших  країнах, з моменту встановлення незалежності держави. Перед країною виник цілий комплекс проблем, що стосуються політичної, економічної, військової, екологічної, інформаційної, соціальної та інших сторін життя держави і суспільства, які можна об'єднати у поняття «безпека». Усталене функціонування енергетики України до набуття незалежності, наявність кваліфікованого персоналу, налагоджене надходження палива, надмірність встановлених генеруючих потужностей сприяли впевненості у тому, що такий стан в енергетиці збережеться і надалі.

Але в останні роки в енергетиці розвинулися негативні тенденції. В енергетичній галузі не вкладають кошти в оновлення, модернізацію обладнання і мереж, що призводить до його старіння, аварійності та зниження експлуатаційної готовності. Реорганізація структури енергетики призвела до виникнення ряду незалежних організацій, але з втратою єдиної координації управління енергокомплексом загалом.

Наявні й інші негативні процеси, які болісно відбиваються на економіці загалом, стримують зростання її показників і не сприяють підвищенню життєвого рівня населення. Все більш гострими стають питання доступного і надійного енергопостачання галузей економіки та населення, а також забезпечення усталеної роботи самого енергокомплексу. Сукупність цих питань обумовила виникнення проблеми забезпечення енергетичної безпеки України.

В умовах становлення ринкових відносин і з урахуванням нинішнього стану енергетики України щодо підвищення рівня енергетичної безпеки і поліпшення загальної ситуації в енергетичному комплексі доцільно:

• вдосконалення структури управління енергетичним комплексом загалом без послаблення регулюючої ролі держави;

• підвищення рівня ефективності використання енергетичних джерел;

• реконструкція електростанцій з модернізацією основного енергетичного устаткування енергосистеми, розвиток нових джерел електроенергії на базі сучасних технологій;

• вдосконалення тарифної політики і встановлення порядку змінення тарифів на енергію і паливо;

• створення системи енергетичного моніторингу;

• вдосконалення структури паливного балансу;

• здійснення активної політики в області енергозбереження та широке залучення в енергобаланс відновлювальних джерел енергії;

• подальший розвиток досліджень в області енергетичної безпеки у комплексі з дослідженнями економічної безпеки.

Переоцінка екологічної політики

Для вдосконалення шляхів політики екологічної безпеки в сучасних умовах необхідно подолати серйозні проблеми, що породжують підвищення екологічної небезпеки для здоров’я й життя людей в різних регіонах України внаслідок техногенної діяльності, небезпечних природних процесів, воєнного конфлікту на сході України. Для вирішення цих проблем є необхідним:

– наявність стратегії екологічної безпеки; розроблення програм упровадження природоохоронних заходів;

– подолання екологічної інформаційної ізоляції влади та населення України, постійне інформування населення про екологічні проблеми, упровадження нових правових інструментів з метою розширення можливостей участі громадськості в розв’язанні природоохоронних проблем;

– модернізація системи управління політики екологічної безпеки;

– застосування природоощадних технологій та формування екологічних обмежень (стандартів), контроль викидів відходів, координація зусиль влади, населення, бізнесу; зняття мораторію на перевірку підприємств та заохочення їх працювати за екологічними стандартами;

– запровадження автоматизованої системи моніторингу та посилення відповідальності за порушення у сфері екології;

– вдосконалення системи управління − модернізація кількарівневої системи управління екологічною безпекою, що уособлює в собі державне, регіональне, місцеве і громадське екологічне управління;

– глобалізація екологічних проблем, вирішення їх на міжнародній арені, створення міжнародних законів та договорів про охорону навколишнього середовища, національної системи охорони природи та використання природних ресурсів.

Маріан Горенко
Political views:Left
Registration date:18.01.2020
Social networks: