Владислав Авiдзба
Особистiсть понад усе

About me

Я студент ХНУРЕ, навчаюсь на першому курсi факультету Компьютерних наук. Закiнчив ХЗОШ #5. Захоплюсь парламентаризмом, полiтикою та суспiльством в цiлому

Political program

Особистiсть людини є понад усе

Моєю основною метою є створення такоï моделi суспiльства, де держава створює рiвнi умови для усiх членiв цього суспiльства, гарантує вiльний та пiдтримує всебiчний розвиток особистостi: 

  1. Заохочує молоде поколiння до суспiльно-полiтичноï дiяльностi;
  2. Пiдтримує вiдчизняних вчених та освiту;
  3. Розвиток та пiдтримка культури та культурницькоï дiяльностi;

Для досягнення вищезазначених пунктiв, в Украïнi необхiдно прийняти ниску законiв, що були вже були прийнятi в iнших краïнах, та якi довели свою ефективнiсть. Серед цих законiв за основнi можна видiлити:

  1. Закон про лiквiдацiю загального вiйськового обов'язку та створення лише контрактноï армiï;
  2. Закон про легалiзацiю одностаттєвих шлюбiв та зрiвняння ïх прав та обов'язкiв iз рiзнополими;
  3. Закон про розширення прав автономiï вищих навчальних закладiв та про розширення прав студентських органiв самоврядування;
  4. Закон про розширення прав автономії регіонів (закон про децентралізацію влади);
  5. Закон про легалiзацiю евтаназiï;

Цей короткий, але не вичерпний список є фундаментом для справедливоï Украïни. Пiдтримуйте мою кандидатуру, якщо теж прагнете позитивного оновлення нашоï держави!

Владислав Авiдзба
Political views:Libertarian
Registration date:21.01.2020
Social networks: