Владислав (Vladyslav) Мартишин (Martyshyn)
Віра в Майбутнє! In Future We Trust!

About me

Приймаючи участь у міжнародному проекті від Державного Департаменту США: я відвідав низку штатів, ознайомився з політичним устроєм країни, брав участь в обговоренні питаннь із представниками обох партій. Побачивши, як може жити країна, я хочу змінити ситуацію на Батьківщині! Владислав, 16 років Being a participant in "Professional Fellows" program by The Department of State, I visited six states, got acquainted with the political system of the United States of America, took part part in dissusions with the political parties' representatives. Having seen how a country can live, I want to change the situation in my Motherland! Vladyslav, 16 years old

Political program

Зовнішня політика та державна безпека

 • Вступ до ЄС та НАТО
 • Тісна співпраця з країнами НАТО та ЄС
 • Відстоювання інтересів держави, незалежності та суверенності України в ООН, ПАРЄ, Раді Європи
 • Фінансування обороноздатності країни

 

  Екологічна політика

  • Насадження дерев і кущів по всій території країни
  • Усі приватні підприємці та компанії мають працювати за державними нормами охорони навколишнього середовища
  • За порушення норм має накладатися штраф
  • Жорсткий контроль за браконьєрами,та за підприємцями які незаконно вирубують ліс
  • Залучення міжнародних інвесторів для розбудови джерел альтернативної енергії (вітряки, сонячні батареї тощо)
  • Заборона використання старих двигунів внутрішнього згоряння

   

   

  Соціальна політика

  • Збільшення кількості бюджетних міст у вищих навчальних закладах країни
  • Офіційний перехід на 12-річну систему освіти
  • Розбудова інфраструктури для людей з обмеженими можливостями
  • Підняття зарплатні для вчителів та лікарів

   

   Економічна політика

   • Відкриття вільного ринку
   • Залучення міжнародних інвесторів в Україну
   • Протидія підвищенню податків для осіб із вищими доходами, адже вони створюють робочі місця та достатки
   • Відміна урядових програм соціального забезпечення  

    

    Внутрішня політика

    • Боротьба за національні цінності
    • Перехід на двомовну державну систему: першою офіційною є українська, другою офіційною є англійська
    • Відміна обов’язкової військової служби
    • Розбудова доріг, аеропортів, залізниць
    • Інвестування в українські села
    • Боротьба із корупцією
    1. Реформа судової системи: позбавлення повноважень суддів, які фігурували в кримінальних правопорушеннях та видання їм підозр
    2. Реорганізація ГПУ, НАБУ та ДБР (має відбутися переатестація службовців, тим , які приймали скандальні рішення, були помічені на отриманні хабаря, або схоплені на отриманні хабаря, мають висувати підозри та розпочинати слідство проти них)

     

    Foreign policy and national defense

    • EU and NATO accession
    • Close cooperation with NATO and EU countries
    • Defending the interests of the state, independence and sovereignty of Ukraine in the UN, PACE, Council of Europe
    • Financing the country's defense capability

    Environmental policies

    • Planting trees and shrubs throughout the country
    • All private entrepreneurs and companies must comply with national environmental standards
    • A fine should be imposed for violations of the rules
    • Tight control of poachers and entrepreneurs who illegally cut down the forest
    • Attracting international investors to build alternative energy sources (windmills, solar panels, etc.)
    • Prohibition of using old internal combustion engines

    Social policies

     

    • Increasing the number of budget places in higher education institutions inUkraine
    • Official transition to twelve-year education
    • Raising salaries for teachers and doctors

    Economic policies

    • Opening a free market
    • Attracting international investors to Ukraine
    • Oppositionto higher taxes for higher income earners because they create jobs and benefits.
    • Cancellation of government social security programs

     

    Internal policies

     

    • Struggle for national values
    • Transition to a bilingual state system: the first official is Ukrainian, the second official is English
    • Cancellation of compulsory military service
    • Constructing roads, airports, railways
    • Investing in Ukrainian villages
    • Struggling with corruption
    1. Judicial reform: depriving judges of suspected criminal offenses and issuing suspicions to them
    2. Reorganization of the GPU, NABU and DBI (recertification of the employees of the scandalous decision makers, who were seen to receive bribes, should give suspicion and start investigation against them)
    Владислав (Vladyslav) Мартишин (Martyshyn)
    Political views:Libertarian
    Registration date:26.01.2020
    Social networks: